Missie
Stichting De Noordzee streeft naar een bloeiende, duurzame Noordzee voor natuur en mens. Een zee met een goed functionerend ecosysteem dat invloeden van buiten veerkrachtig opvangt. De Noordzee wordt duurzaam gebruikt. Dat betekent dat de grens voor menselijk gebruik wordt bepaald door wat het ecosysteem aankan, zodat ook onze kinderen en de generaties erna van de Noordzee en haar natuur kunnen genieten.

Visie
Duurzaam gebruik van de Noordzee krijgt pas volledige betekenis als het belang hiervan gedragen wordt door de partijen die bij de Noordzee betrokken en actief zijn. Hiervoor wil Stichting De Noordzee de krachten bundelen, dialoog aangaan, samenwerken en verbetering realiseren.

Kernwaarden
Stichting De Noordzee bestaat uit gepassioneerde en intelligente professionals, die werken vanuit de kernwaarden: onafhankelijk, science-based, samen en oplossingsgericht.

Ontdek meer over klimaatverandering