europa unsplash

De Noordzee is een van de drukst gebruikte zeeën ter wereld. Er bestaan grote spanningen tussen natuur, energie, scheepvaart en visserij. Het Klimaatakkoord leidt de komende decennia tot een forse groei van windparken op de Noordzee. De Noordzee verandert derhalve de komende jaren zeer ingrijpend. Als we op de huidige weg doorgaan, gaat het simpelweg niet passen. Het is daarom hard nodig om op één van de drukste zeeën ter wereld tot een balans te komen tussen natuur en menselijk gebruik. Nederland heeft nu de kans om daar wereldwijd koploper in te worden: zo benut de blauwe economie haar volle potentieel, én halen we onze klimaat- en natuurdoelen.

Om de gezonde balans tussen natuur en menselijk gebruik te bereiken, staan wij voor een goed beheer van de Noordzee. Gebaseerd op beleid met een wetenschappelijke grondslag en adequate investeringen in een schone en gezonde Noordzee. Stichting De Noordzee past haar werkterrein constant aan. We baseren ons op maatschappelijke ontwikkelingen en kijken waar we de meeste impact kunnen behalen.

Ontdek meer over klimaatverandering