Door de zon is er leven op aarde mogelijk. Ze brengt warmte en licht, waardoor planten volop kunnen groeien.
In dit proces zijn broeikasgassen onmisbaar, met CO2 als een van de belangrijkste broeikasgassen. Ze zorgen ervoor dat er warmte van de zon op aarde wordt vastgehouden en niet terugkaatst naar de ruimte.
Door de landbouw, industrie, het verkeer en energieopwekking komt er meer CO2 in de lucht.
Door deze toename worden er ook meer zonnestralen gevangen, waardoor het steeds warmer wordt. Hoe meer broeikasgassen, hoe sneller de aarde opwarmt.
En zo ontstaat klimaatverandering.

Ontdek meer over klimaatverandering